1897

Otvoritev

Prvo kočo je leta 1897 zgradilo Nemško-avstrijsko planinsko društvo. Po 1. svetovni vojni jo je prevzelo SPD, ki jo je temeljito obnovilo. Po 2. svetovni vojni jo upravlja PD Kamnik.

1966

Obnova koče

Koča je sčasoma postala premajhna in tudi urejenost ni več ustrezala, zato so jo leta 1966 obnovili in povečali.

1967

Tovorna žičnica

Leta 1967 so iz Konca v Kamniški Bistrici potegnili tovorno žičnico.

1988

Razširitev in obnova

Leta 1986 so napeljali vodo od 900m oddaljenega izvira in tega leta tudi začeli graditi nov velik prizidek. Razširitev in obnovo koče so končali leta 1988 in ob 95-letnici ustanovitve Kamniške podružnice SPD, so 18. septembra 1988 povečano in obnovljeno kočo tudi odprli

2018

Notranja prenova

Leta 2018 se je začela prenova notranjost koče. Največji poseg je bil v delu koče, ki je bil kasneje prizidan in ni lesen. Prenovila se je kuhinja, ki danes dosega sodobne standarde. V celoti so bile obnovljenje sanitarije v kleti in prvem nadstropju. Oskrbnik in ekipa so dobili nove prostore s kopalnico in dodala se je ena skupna kopalnica v prvem nadstropju. Prenovljeno je bilo
stopnišče in garderoba in zamenjana so bila vsa vrata v tem delu stavbe. Novo podobo je dobil tudi šank. Po nekaj letni prekinitvi je novo podobo dobila tudi jedilnica, ki je v restavraciji poleg generalne obnove interierja dobila tudi novo kaminsko peč. V
velikem gostinskem prostoru je od tedaj 81 sedežev. Preskrba energijo je vezana na fotovoltajične celice, vetrni agregat in pomožni dizelski agregat. Oskrba vode je delno vezana na kapnico in dezinfekcijo preko UV filtra in delno na studenec izpod Pasje
glave. Odpadne vode se prečistijo v čistilni napravi. Koča je dobila satelitski telefon in internet povezavo ter spletno kamero.

2022

Obnova zunanjosti

Zaradi učinkovite zaščite stavbe pred vlago, energetske varčnosti in ekonomičnosti ogrevanja prostorov, se je investitor Planinsko društvo Kamnik prijavilo na javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi, ki ga je aprilu 2021 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Od skupno 219.568,36 € predvidenih stroškov investicije je 180.641,28 € ustrezalo pogojem razpisa in 80% od tega, to je 144.513,02 €, bo MGRT povrnil kot nepovratna sredstva.

Zaradi zdravstvene krize je bila pogodba podpisana šele aprila 2022, zato se z načrtovanjem in izvedbo del zelo mudilo. Večino materialov se je od oddaje ponudb v letu 2021 do začetka del močno podražilo, kar je moralo pokriti Planinsko društvo Kamnik, zato se je  dejanska udeležba

V okviru investicije se je primarno izvedel nov ovoj koče, s toplotnimi in hidroizolacijskimi izboljšavami.

Koča je pridobila novo zunanjo podobo. Staro jekleno pločevino je nadomestila nova plastificirana aluminijasta pločevina, staro fasado iz spornih azbestnih plošč pa so v sprednjem delu koče zamenjale macesnove skodle. Celotna koča je postala energetsko varčnejša. Talni zidec (cokel) objekta, ki je prav tako toplotno obdelan, pa je oblečen v kamen slovenskega porekla. Izveden je bil rekuperacijski sistem prezračevanja. Delno so bili rekonstruirani in posodobljeni sončni paneli in paneli za toplo vodo. Prenovljeni so bili vsi dimniki nad streho v H obliki.

Dela so se začela v juliju 2022 in končala v sredini oktobra 2022.